Bozcaada Tarihi

Bozcaada Tarihi

Bozcaada tarihe Lefkofris ismiyle giriş yapıyor. İsmin nereden geldiği hakkında bir bilgi mevcut olmamakla birlikte antik çağda Tenedos  isimini aldığını biliyoruz. Yunan mitolojisinde denizlerin efendisi olarak bilinen Poseidon’un torunu Tenes’in üvey annesinin iftirası ile bir sandukada denize atılmasının ardından dedesi Poseidon Tenes’i kurtarıyor ve onu Lefkofris -bozcaada- kıyılarına getiriyor. Ada halkı onu kral ilan ederek adaya Tenes’in adası anlamına gelen TENEDOS ismini vermişler.  Tenedos isminin buradan geldiği rivayet edilmekte.

Adanın Türklerle ilk bağı beylikler döneminde Aydınoğlu Umur Bey’in Bizans adası olan Bozcaada’ya baskınıyla başlar. 1455-1456 yıllarında Fatih Sultan Mehmet’in donanma komutanı Hamza Bey tarafından  ada Venediklerden fethedildi. Adanın Venediklerin ticaretine engel oluyor olmasından patlak veren Osmanlı Venedik savaşları 16 yıl sürmüş ve Bozcaada’da büyük tahribat olmuştur. Adayı Gedik Ahmet Paşa yeniden kuşatmış ve Kaleyi onarmıştır. Vergiden muaf olma avantajı vererek Anadolu’dan buraya ahali getirmiştir. 1595-1603 yılı tapu kayıtlarında 250’ye yakın Hristiyan 20’ye yakın Türk hanesi olduğu yazmaktadır.

1656 2. Venedik – Osmanlı savaşı sırasında Venedikliler yine Bozcaada’yı işgal eder. Köprülü Mehmet Paşa Girit adasının da fethi suretiyle Bozcaadayı tekrar Venediklilerden geri alır ve adaya bizzat gelerek tahribatın onarılmasını sağlar adınada bir cami yaptırır. Günümüzde Yalı Cami olarak bilinen camidir.

Bozcaada Osmanlı döneminde devamlı suretle başka devletler tarafında işgal edilip Osmanlılar tarafında geri alınmıştır. Bu durumun en önemli sebebi adanın stratejik olarak önemli bir noktada oluyor olmasıydı More about the author.

Balkan savaşları sırasından Yunanlılar tarafında işgal edilen Bozcaada 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyetine bırakıldı.

1923’den itibaren Rum nüfusu azalma başlamış 1970 Kıbrıs Harekatı ile Rumlar hızlı bir şekilde adadan uzaklaşmış Avusturalya ve Atinaya gitmişlerdir. Rumların 1963 yılında İlk Okullarının kapanması en önemli göç sebeplerinden biridir.

Lütfen Paylaşın
Lütfen Paylaşın